top of page

 G3.1Scooter for rent

קורקינט G3.1 48V

התמונה היא להמחשה בלבד!

אחריות : הלקוח נהנה מאחריות מלאה על המוצר .  כל תקלה אם תהיה תטופל ע"י איזיבייק. 
האחריות תקפה כל עוד הלקוח ממלא את כל ההנחיות במלואן .  כולל איסור הרכבת רוכב נוסף, רכיבה החל מגיל 16 ומעלה , חובת קסדה , רכיבה בשבילים מסומנים לפי החוק .  טיפול שוטף במוצר הכולל ניקוי , מילוי אויר,  בדיקת מעצורים. במידה ויש בעיה כל שהיא הלקוח יפנה לאיזיבייק לקבלת השרות .  אסור לטפל במוצר שלא ע"י איזיבייק. 

תאונה  : באחריות הלקוח .  במידה והיתה תאונה הלקוח ישלם את מלא הנזק עד כדי מחיר המוצר כולו במקרה של טוטל לוסט. 

גניבה : הלקוח ישלם את מלא הסכום של המוצר לפי שוויו או מקסימום מחיר מוצר חדש. 
הלקוח מחוייב לנעול את המוצר עם מנעול שמסופק ע"י איזיבייק. 

ביטוח : הלקוח נושא באחריות הביטוחית .  פגיעה בצד ג  הינה באחריות הלקוח. 
איזיבייק לא מעניקה אחריות ביטוח במסלול זה . 


תוכנית להשכרת קורקינט לתקופה של מינימום חודש  במחיר זול יותר מחברות ההשכרה השיתופיות.


חשבנו איך אנחנו יכולים לתרום למצב החדש אליו נקלעת מדינת ישראל . 


ברור לנו שנסיעה עירונית באוטובוס מהווה מוקד סיכון . על מנת להקל על יכולת ההיתניידות אנחנו מציעים תוכנית חדשה כלדקמן :
 
עיקרי התוכנית :
השכרת קורקינט חשמלי דגם G3.1 במחיר של 500 ש"ח לחודש ( כ 17 ש"ח ליום) . 
תקופת ההשכרה מינימום חודש . 
ניתן להפסיק את תקופת ההשכרה בכל שלב (תשלום עד סוף החודש )  
תשלום מתבצע אחת לחודש בתחילתו 
ניתן לרכש את הקורקינט בכל שלב בניכוי דמי השכירות המלאים ששולמו
דגם G3.1  להשכרה .
סוללה 36V 10.4A  
מהירות 25 קמ"ש 
טווח 30 ק"מ לטעינה 

גיל

ההשכרה מותרת מגיל 18 ומעלה

אשראי כפיקדון 

מסגרת בכרטיס אשראי על סה”כ 4500 ש”ח

אמצעי תשלום

כרטיס אשראי ותעודת זהות של המשכיר

ט.ל.ח

bottom of page