top of page

City Runner for rent

תוכנית להשכרת קורקינט לתקופה של מינימום חודש  במחיר זול יותר מחברות ההשכרה השיתופיות.


חשבנו איך אנחנו יכולים לתרום למצב החדש אליו נקלעת מדינת ישראל .


ברור לנו שנסיעה עירונית באוטובוס מהווה מוקד סיכון . על מנת להקל על יכולת ההיתניידות אנחנו מציעים תוכנית חדשה כלדקמן :

עיקרי התוכנית :
השכרת קורקינט חשמלי דגם citi runner 650 ש"ח לחודש  (כ 21 ש"ח ליום) .
תקופת ההשכרה מינימום חודש.
ניתן להפסיק את תקופת ההשכרה בכל שלב (תשלום עד סוף החודש )  
תשלום מתבצע אחת לחודש בתחילתו
ניתן לרכש את הקורקינט בכל שלב בניכוי דמי השכירות המלאים ששולמו
דגם citi runner  להשכרה .
סוללה 48V 13A  
מהירות 25 קמ"ש
טווח 40 ק"מ לטעינה

אחריות : הלקוח נהנה מאחריות מלאה על המוצר .  כל תקלה אם תהיה תטופל ע"י SCOOTER OUTLET. 
האחריות תקפה כל עוד הלקוח ממלא את כל ההנחיות במלואן .  כולל איסור הרכבת רוכב נוסף, רכיבה החל מגיל 16 ומעלה , חובת קסדה , רכיבה בשבילים מסומנים לפי החוק .  טיפול שוטף במוצר הכולל ניקוי , מילוי אויר,  בדיקת מעצורים. במידה ויש בעיה כל שהיא הלקוח יפנהSCOOTER OUTLET לקבלת השרות .  אסור לטפל במוצר שלא ע"י SCOOTER OUTLET. 

תאונה  : באחריות הלקוח .  במידה והייתה תאונה הלקוח ישלם את מלא הנזק עד כדי מחיר המוצר כולו במקרה של טוטל לוסט. 

גניבה : הלקוח ישלם את מלא הסכום של המוצר לפי שוויו או מקסימום מחיר מוצר חדש. 
הלקוח מחויב לנעול את המוצר עם מנעול שמסופק ע"י SCOOTER OUTLET. 

ביטוח : הלקוח נושא באחריות הביטוחית .  פגיעה בצד ג  הינה באחריות הלקוח. 
SCOOTER OUTLET לא מעניקה אחריות ביטוח במסלול זה . 

גיל

ההשכרה מותרת מגיל 18 ומעלה

אשראי כפיקדון

מסגרת בכרטיס אשראי על סה”כ 6000 ש”ח

אמצעי תשלום

כרטיס אשראי ותעודת זהות של המשכיר

bottom of page