City Runner for rent

תוכנית להשכרת קורקינט לתקופה של מינימום חודש  במחיר זול יותר מחברות ההשכרה השיתופיות.


חשבנו איך אנחנו יכולים לתרום למצב החדש אליו נקלעת מדינת ישראל .


ברור לנו שנסיעה עירונית באוטובוס מהווה מוקד סיכון . על מנת להקל על יכולת ההיתניידות אנחנו מציעים תוכנית חדשה כלדקמן :

עיקרי התוכנית :
השכרת קורקינט חשמלי דגם citi runner 650 ש"ח לחודש  (כ 21 ש"ח ליום) .
תקופת ההשכרה מינימום חודש.
ניתן להפסיק את תקופת ההשכרה בכל שלב (תשלום עד סוף החודש )  
תשלום מתבצע אחת לחודש בתחילתו
ניתן לרכש את הקורקינט בכל שלב בניכוי דמי השכירות המלאים ששולמו
דגם citi runner  להשכרה .
סוללה 48V 13A  
מהירות 25 קמ"ש
טווח 40 ק"מ לטעינה

אחריות : הלקוח נהנה מאחריות מלאה על המוצר .  כל תקלה אם תהיה תטופל ע"י SCOOTER OUTLET. 
האחריות תקפה כל עוד הלקוח ממלא את כל ההנחיות במלואן .  כולל איסור הרכבת רוכב נוסף, רכיבה החל מגיל 16 ומעלה , חובת קסדה , רכיבה בשבילים מסומנים לפי החוק .  טיפול שוטף במוצר הכולל ניקוי , מילוי אויר,  בדיקת מעצורים. במידה ויש בעיה כל שהיא הלקוח יפנהSCOOTER OUTLET לקבלת השרות .  אסור לטפל במוצר שלא ע"י SCOOTER OUTLET. 

תאונה  : באחריות הלקוח .  במידה והייתה תאונה הלקוח ישלם את מלא הנזק עד כדי מחיר המוצר כולו במקרה של טוטל לוסט. 

גניבה : הלקוח ישלם את מלא הסכום של המוצר לפי שוויו או מקסימום מחיר מוצר חדש. 
הלקוח מחויב לנעול את המוצר עם מנעול שמסופק ע"י SCOOTER OUTLET. 

ביטוח : הלקוח נושא באחריות הביטוחית .  פגיעה בצד ג  הינה באחריות הלקוח. 
SCOOTER OUTLET לא מעניקה אחריות ביטוח במסלול זה . 

גיל

ההשכרה מותרת מגיל 18 ומעלה

אשראי כפיקדון

מסגרת בכרטיס אשראי על סה”כ 6000 ש”ח

אמצעי תשלום

כרטיס אשראי ותעודת זהות של המשכיר