top of page

תקנון

             

תנאי השימוש והרכישה באתר "סקוטר אאוטלט" באינטרנט

 

אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט של "סקוטר אאוטלט"  ע.מ 38257820  (להלן: "העוסק") בכתובת   WWW.SCOOTEROUTLT.NET (להלן: "האתר").

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש (להלן: "המשתמש") באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה.

תקנון זה מגדיר את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת הרכישה באתר. נא קראו תקנון זה בקפידה ובעיון, היות והוא מהווה הסכם מחייב ביניכם לבין החברה.

אישור תנאי התקנון מהווה תנאי הכרחי לביצוע הרכישה באתר.

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני scooteroutlet1@gmail.com בטלפון 03-6088338  והמצוינים גם באתר. נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירות הפונים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. שירות הלקוחות שלנו פועל בימים א'- ה' בין השעות 10:00 ועד 17:00 בטלפון 03-6088338 יש לנסות קודם בלשונית שאלות נפוצות.

 

כשירות להשתמש באתר:

כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות על פי כל דין במדינת ישראל, אחרת יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של אפוטרופוס לכך.

המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

המוצרים ומחירם:

האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת אופניים וקורקינטים חשמליים, חלקים מכניים, חלקי חשמל סוללות בקרים ואביזרים נלווים. 

האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים, בדרך נוחה, מהירה וקלה.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכן שוני בין תיאור ומראה המוצר כפי שהוא באתר לבין מראהו במציאות. מומלץ כי טרם הרכישה יגיע המשתמש לחנות המספקת את המוצר על מנת לראותו בעיניו ומקרוב.

במידה ויוצגו באתר מוצרים שאינם מיובאים על ידי החברה אלא על ידי ספק/יבואן אחר, יוצג המידע באופן שיימסר לחברה על ידי אותו ספק והחברה לא תהיה אחראית לכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש על מידע זה.

החברה תהא רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה להציע מוצרים ושירותים הנמכרים באתר במחירים מוזלים ו/או בהנחות ו/או במבצעים שונים ו/או לתת הטבות שונות, ואף כאלה שאינם תואמים את המבצעים שיעשו בחנויות החברה. 

מבצעים כאמור יעשו לפרקי זמן, במועדים ובתנאים שהחברה תחליט על פי שיקול דעתה ולא יהיה בכך כדי להוות טענה של מי שרכש מוצר דומה במחיר גבוה יותר שלא במהלך מבצע.

החברה תהא רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת וללא הצורך במתן הודעה מראש.

רכישה של מוצר במסגרת מבצע הינה סופית ולא ניתנת לביטול או החלפה, למעט מקום בו קיים פגם במוצר. לא תתאפשר החזרה או ביטול או החלפה של מוצר שנרכש במסגרת מבצעים מיוחדים שייערכו באתר מעת לעת.

ביטול של עסקה מחמת פגם במוצר תחייב את הלקוח להשיב כל הטבה שקיבל במסגרת הרכישה.

כל המחירים המוצגים באתר נקובים שקלים חדשים וכוללים מע"מ במידה וחל על פי שיעורו באותה עת במדינת ישראל לפי דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

 

אופן הרכישה באתר:

לאחר ביצוע הרכישה באתר בהתאם להנחיות, יקבל המשתמש אישור הזמנה ישירות למייל שלו. אישור ההזמנה יכלול את פרטי ההזמנה, סכום ההזמנה ופרטים נוספים.

יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים לצורך ביצוע ההזמנה באופן תקין.

במידה ומוצר שהוזמן אינו זמין במלאי על אף האמור באתר, יינתן למשתמש צפי להגעת המוצר למלאי והמשתמש יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל את ההזמנה כמפורט בתקנון זה או להזמין מוצר חילופי הקיים במלאי או להמתין להגעת המוצר למלאי, ואולם בכל מקרה לא תעמוד לו כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך. על אף האמור, במקרה שיחסר מוצר במלאי תהא לחברה זכות לבטל את העסקה וכמובן להשיב למשתמש כספים ששילם ולבטל את חיוביו ואולם לא תעמוד למשתמש כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך.

ניתן להשלים רכישה המתבצעת באתר באמצעות פניה טלפונית ישירה למוקד שירות הלקוחות ולמסור את פרטי אמצעי התשלום בעל-פה ולא להקלידם באתר, ואולם רכישה כאמור תחשב כרכישה דרך האתר לכל דבר ועניין והיא תתאפשר רק לאחר שהמשתמש יאשר במקום המתאים באתר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את תנאי התקנון.

המשתמש יחויב בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו לאחר ביצוע הרכישה, כאשר החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, העברה בנקאית או paypal.

לתשומת לב המשתמש: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

אספקת המוצרים:

החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו, כמפורט להלן ואשר קיים במלאי החברה וכשיר לאספקה. 

החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי המשתמש לכתובת בישראל כפי שהוזן על-ידי המשתמש בהזמנה והכל בהתאם לתנאי האספקה שצוינו. המשתמש או מי מטעמו יזדהו באמצעות תעודות זהות של המשתמש (!) ובאמצעות תעודת זהות של אוסף המוצר וכן כרטיס האשראי שבאמצעותו התבצעה הרכישה. יחד עם זאת יש באפשרות המשתמש לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו. התשלום עבור המשלוח ו/או ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר או השירות, ולא יהיה ניתן לביטול ו/או החזר מלא או חלקי מכל סיבה שהיא, גם אם נאסף המוצר על-ידי המשתמש.

איסוף מוצר מהחנות יעשה על ידי אדם בגיר בלבד שהינו מעל גיל 18. המשתמש או מי מטעמו יזדהו באמצעות תעודות זהות של המשתמש (!) ובאמצעות תעודת זהות של אוסף המוצר וכן כרטיס האשראי שבאמצעותו התבצעה הרכישה. המשתמש או מי מטעמו שמגיע לאסוף יחתמו על גבי מסמך המאשר את איסוף וקבלת הסחורה לשביעות רצונו ולאחר שבדקו את המוצר. לא יתקבלו לאחר מכן טענות אודות פגמים במוצר ואשר היה ניתן לגלותם בבדיקה סבירה, זאת למעט פגם נסתר. בעת איסוף המוצר בחנות יקבל המשתמש את חשבונית הקנייה המקורית המשוכה על שמו.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה וזאת לרבות שביתות, השבתות, טעויות בפרטי ההזמנה שנעשו ע"י המשתמש וכיו"ב. 

איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם למעט הזכות לבטל את העסקה, בהתאם לאמור בתקנון זה.

זמני האספקה המוצגים באתר כוללים רק את ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח או נאסף זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שהמשתמש יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, כשהוא שלם וסגור, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למקום ממנו נלקח/נרכש/נאסף המוצר וזאת על חשבונו בלבד. במקרה בו הוצא המוצר מאריזתו המקורית ו/או הורכב ו/או נעשה בו שימוש כלשהו אין החברה מתחייבת לקבלו חזרה מתחייב ואינה מתחייבת לבטל את העסקה .

איסוף מוצר מהחנות לאחר רכישה באתר:

הלקוח יקבע מועד לאיסוף המוצר שנרכש באתר מראש.

במידה והלקוח לא יקבע מועד עד 21 ימי עסקים, (לא כולל שישי שבת וערבי חג) הלקוח יחויב באחסון המוצר בחנות בסך 100 ש"ח פלוס מע"מ ליום (24 שעות). 

המוצרים השונים יסופקו באמצעות הגעת הלקוח אל החנות

ברח' איסרליש 10, תל אביב.

בתיאום מראש עם החנות, עד21 ימי עסקים מיום ביצוע הרכישה. 

לא כולל שישי שבת

חובת הצגה ת.ז +אמצעי תשלום במקום לאימות רכישה !

 ימי פעילות א'-ה' 10:00 עד 18:30 

אחריות למוצרים:

האחריות הניתנת למוצרים השונים המוצעים למכירה באתר הינה בהתאם לאחריות יצרן הניתנת בגין כל מוצר ומוצר. בטרם תרכשו מוצר כלשהו באתר מומלץ לעיין בתנאי האחריות הרלוונטיים, כפי שזו ניתנת על ידי היצרן הרלוונטי לאותו מוצר. כל מוצר יסופק עם תנאי אחריות מסוימים בגינו.

האחריות על המוצר תהיה בתוקף רק לאחר שליחת תעודת האחריות המצורפת למוצר .האחריות הינה בסניפי החברה ו/או היבואן אלא אם כן צוין אחרת.

השלמת הרכישה מהווה הצהרת המשתמש כי קרא את תנאי האחריות בגין המוצר והסכים להם. תנאי האחריות מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם בין החברה לבין המשתמש.

החברה לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר שנעשה בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד להנחיות נוספות לשימוש שיינתנו לו על ידי החברה, בין אם במסגרת הרכישה ובין אם במועד האיסוף.

החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על המשתמש בלבד ועל חשבונו. 

המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

 

פרטיות ואבטחת מידע:

בעבור חלק מהרכישות יתבקש המשתמש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה את המשתמש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן מתבקש המשתמש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, ת.ז, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי והכל כמפורט באתר.

החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י גורם אחר שאינו קשור אליה במידע שהועבר לה. במקרים שאינם בשליטת החברה ואו הנובעים מכוח עליון או ממעשה פלילי מכוון של צד ג', לא תשה החברה באחריות לנזק שיגרם למשתמש או למי מטעמו, ככל שיעשה בו שימוש על ידי צד ג' ללא הרשאה.

מעבר לשימוש הנ"ל, מתחייבת החברה שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאה, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה ו/או במסגרת הליך משפטי בין החברה למשתמש ו/או לצורך השלמת ביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או השירות שנרכש. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של פרטי כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI-DSS כך שפרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים כלל  בשרתי האתר ונשלחים ישירות אל חברת הסליקה פלאקרד.

למטרת אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט IP) המחבר את המחשב שלך דרך האינטרנט לאתר). פעילות זו מאפשרת מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.

שימוש בעוגיות: בזמן ביקורך באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט "עוגיות", המשפרים את חווית הגלישה של המשתמש. קבצים אלה מספקים מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע למשתמש מוצרים בהתאם לאופן שימושך. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם. במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא הפרטים הללו לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים\שירותים באתר.

 

מידע פרסומי:

אם לא היה ברצון המשתמש לקבל מידע שיווקי, דברי פרסום, מבצעים ומידע אודות פעילויות, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני, שיחה מוקלטת, מסרונים, דואר רגיל, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי וכיו"ב אמצעים מקובלים אחרים על פי פרטי התקשורת שנמסרו על ידי המשתמש בעת ההרשמה לאתר ו/או רכישת מוצר, ידרש המשתמש לסמן זאת במקום המיועד לכך באתר ובמסגרת הליך ההרשמה.

בכל מקרה, יוכל המשתמש בכל עת לפנות לחברה ולדרוש על הפסקת קבלת מידע כאמור, וזאת בדרך של מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה מועבר לו המידע, הכל לפי בחירתו.

ככל וימצאו באתר קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלות החברה (כגון פירסומים של מפרסמים שונים, מודעות פירסום וכיו"ב), יובהר כי התוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בידיעת החברה ו/או בשליטתה, ואין לחברה כל אחריות עליו. ככל שיפורסם שם נתון ו/או מידע שגוי ו/או מטעה ו/או שאינם הולמים ו/או שאינם מוסריים ו/או פוגעים בתקנת הציבור ובכלל זאת שיש בהם להעליב אדם ו/או ציבור מסוים ו/או מקוממים ו/או שמהווים עבירה כלשהי על פי הדין, החברה אינה אחראית לכך בשום צורה ודרך ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה שיגרמו למשתמש או למי מטעמו כתוצאה מכך. הסתמכות המשתמש על מידע כאמור הינה באחריותכם הבלעדית.

החברה גם אינה אחראית לכניסה לקישורים ולכל פגיעה ו/או נזק כתוצאה מכך. כמו כן החברה אינה אחראית לכך שהקישורים שיופיעו יהיו פעילים ו/או תקינים ויובילו את המשתמש לאתר המבוקש או לאתר פעיל.

 

זכויות יוצרים:

כל התוכן הנמצא באתר ו/או המקושר אליו, לרבות: תמונות, גרפיקה, טקסט, לוגו, תאורי מוצרים, קבצי מידע ותוכנה הנו רכושה הבלעדי של החברה ו/או ספקים שלה והוא מהווה קניין רוחני שלהם המוגן ע"פ דיני מדינת ישראל ודינים בינלאומיים לרבות לעניין קניין רוחני וזכויות יוצרים. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין.

 חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ומידע הכלול בו כאמור לעיל, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום וכיו"ב, לכל מטרה שהיא שלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה או של בעל זכות הקניין ו/או של בעל הסימן המסחרי.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובסימני מסחר המצויים באתר באופן העלול לגרום להטעיה ו/או בלבול של צרכנים אחרים.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

ביטול עסקה – כללי:

המשתמש רשאי לבטל את העסקה אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). החברה ממליצה לעיין בהוראות חוק הגנת הצרכן טרם ביצוע הרכישה.

בעסקת מכר מרחוק ובהתאם לחוק הגנת הצרכן רשאי המשתמש לבטל בהודעה בכתב את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר ובלבד שלא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית כפי שקיבלו.

החזרת המוצר תעשה ע"י המשתמש או מי מטעמו למקום ממנו נשלח או נאסף המוצר. באיסוף המוצר מבית המשתמש יחויב בעלות בגין דמי השילוח.

כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל המשתמש במסגרת העסקה ו/או בעטייה והוא ישיב הטבה זו מייד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.

החברה רשאית לבטל מכירה על פי שיקולה וגם ללא מתן הסבר כל שהוא.

במקרה של ביטול עסקה  מכל סיבה כלשהי לא תעמוד למשתמש שום זכות לתבוע נזקים בגין הביטול וזכותו מתמצה בקבלת השבת הכספים ו/או ביטול חיובים עתידיים כמפורט להלן.

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהביטול.

אין בתנאי ביטול העסקה להטיל אחריות על החברה כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

 

ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה:

לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה ו/או התקנה ו/או שימוש כלשהו ו/או נפגמה אריזתם.

החזרת מוצר שהוצא מאריזתו המקורית ומוחזר שלא עקב פגם תעשה בניכוי דמי ביטול כדין, ועמלות אשראי ודמי משלוח.

 

ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר או פגם בעסקה תחזיר החברה למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר חזרה, את החיובים שטרם בוצעו והכל מבלי שיגבו דמי ביטול כלשהם והכל בתנאי שהמוצר יוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית לחברה במקום בו נמסר למשתמש.

קודם לביטול העסקה תהיה החברה רשאית להחליף את המוצר במוצר תקין בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההודעה על קבלת המוצר הפגום. במידה וסרב לכך המשתמש, יחשב הביטול כביטול שלא עקב פגם כאמור להלן.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

 

תנאים נוספים:

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.

החברה לא תהיה אחראית ולא תשא  בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד ו/או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למשתמש.

כל מחלוקת ו/או תביעה משפטית בין המשתמש ובין החברה ו/או אחד מספקיה תתברר בבית המשפט המוסמך לכך במחוז מרכז ובהתאם לחוקי מדינת ישראל.

אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י החברה.

אין החברה מתחייבת לספק את המוצרים אלא אם אלו הומצאו בפועל לידיה ו/או מי מטעמה.

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

השירות באתר הינו כפי שהוא (AS IS) ולא תעמוד למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או העדר התאמתו ליכולות, דרישות וצרכיו של המשתמש.

 כל עיקוב או מניעה לבצע התחייבות כלשהי שהתחייבה החברה בתקנון זה והנובעים מארוע שאינו בשליטת החברה ו/או מכח עליון או מפגעי טבע ו/או ממלחמה וכיו"ב, לא יהווה הפרה של הסכם זה.

תקנון זה ממצה את כל המוסכם בין החברה ובין המשתמש בכל הקשור לביצוע פעולות ורכישה באתר זה.

 

התקנון נכתב ועודכן לאחרונה בתאריך 16.01.20 וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה וצוות האתר מאחל לכם קניה נעימה ומהנה!

bottom of page