top of page

קורקינט חשמלי

מערכת איתור ניטור ומעקב לאופניים חשמליים וקורקינט חשמלי .

ברגע שמפעילים מהאפליקציה אזעקת מגע, בכל נגיעה באופניים/קורקינט שלכם תקבלו 3 התראות במקביל

 • הראשונה הודעת מערכת

 • השנייה הודעה באמצעות SMS

 • השלישית שיחת טלפון מהמכשיר עצמו

וכל זה רק בכדי להפנות את תשומת ליבכם שמישהו מתעסק לכם עם האופניים.

 

המכשיר כולל:

 • סוללת גיבוי עד7ימים במצב S/B (המתנה).  

 • צפייה LIVE דרך האפליקציה .  

 • היסטורייה עד חודש ימים.

 • גידור וירטואלי (תחום אזור לכניסה ויציאה) ללא הגבלה.

 • חיישן רעש

 • חיישני מגע

 • מערכת האזנה לסביבת האופניים/קורקינט חשמלי

 •  דמי תשלום חודשי על השימוש (רק על 25 ש"ח).

 • ראיית מיקום באופן מדויק לגבי הרחוב.

bottom of page